Hem

UTBILDA DIN HUND TILL

PATRULLHUND

Upplandsdistriktet av Svenska Brukshundklubben har lång erfarenhet av patrullhundsutbildning och mycket erfarna instruktörer.

HUR ANVÄNDS PATRULLHUNDEN?

 

 

Patrullhundar används som en spaningsresurs i Hemvärnet. De vanligaste militära uppgifterna för patrullhundar är:

 

PATRULLERING

 

Patrullering till fots med en hundgrupp (8 man) eller omgång (4 man) är en mycket kompetent spaningsresurs. Hundens uppgift är att varna för personer i den omgivande terrängen och att upptäcka spår efter människor.

 

FAST BEVAKNING

 

Hunden upptäcker mycket snabbare än människan om personer närmar sig. Hunden används därför som förstärkning t.ex. vid postställen.

 

GENOMSÖK

 

Genomsök är en spaningsmetod som syftar till att upptäcka spår efter personer som rört sig i terrängen samt hitta personer eller människohanterad materiel i terrängen. Här är hunden mycket effektivare än en stor grupp människor.

 

FÖRFÖLJNING

 

Förföljning innebär i militära sammanhang att hunden och gruppen följer ett spår efter en trolig fiende. På grund av den stora risken att det kommer till sammanstötning med fienden använder man sig av speciella formeringar med säkrare bredvid eller framför hunden.

 

High-Speed Internet

 

OM SBK

 

 

Svenska Brukshundklubben (SBK) är en frivillig försvarsorganisation. Detta innebär att vi stöder Försvarsmakten med patrullhundar, hundförare och annan hundtjänstpersonal. Dessa kontrakteras via s.k. frivilligavtal.

 

 

Försvarsmakten ger varje år ett antal uppdrag till SBK. Det handlar framför allt om att utbilda patrullhundar och hundförare samt genomföra vidareutbildningar/kompetenshöjande kurser för befintlig hundtjänstpersonal. SBK ger varje år ca 20 grundkurser för patrullhundar. Utbildning av instruktörer och befäl ges under två veckor varje sommar på Hundtjänstskolan. Därtill genomförs olika KU (kompleteringsutbildningar) spridda under hela året.

 

SBK:s 18 distrikt har en nyckelroll i denna verksamhet och samverkar tätt med de fyra försvarsmaktsombuden (det finns ett för varje militärregion) samt med aktuella utbildningsgrupper.

Conference Rooms

 

FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER

 

 

Det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som utgör en del av totalförsvaret. Med information kan du få via länken nedan.

TJÄNSTEHUNDSUNGDOM

 

Tjanstehundsungdom@brukshundklubben.se

UNGDOMSAMBASSADÖRER

 

Thusyd@outlook.com

Thumitt@outlook.com (hit hör Uppland)

Thunorr@outlook.com

SBK UPPLANDSDISTRIKTET/TJÄNSTEHUND

 

info@patrullhund-i-uppland.se

0708-711 811

Pg: 63 34 63 - 5