Utbildning

PATRULLHUNDSKURS

 

Det är en härlig utbildning där hundens fantastiska sinnen verkligen får komma till tals. Och man lär sig mycket hund! Här är det hunden som är experten och du som ska lära dig att utnyttja denna högeffektiva sensor under överinseende av en skicklig instruktör.

 

Det brukar vara mycket bra stämning i kurserna. Det förekommer sällan avundsjuka utan grundinställningen är att alla ska hjälpas åt så att kursen når sitt mål: att hundarna ska bli godkända vid certifikatsprovet.

 

 

 

FÖRMÅNER

 

 

Fri utbildning

 

Att utbilda din hund till patrullhund och dig själv till hundförare för tjänstgöring i Hemvärnet är gratis. All utbildning inom de frivilliga försvarsorganisationerna är kostnadsfri. Ibland utgår även utbildningspremier. Vid traditionella patrullhundskurser och helgkurser utbetalas en dagersättning om 146 kr (skattefritt), vid internatkurser utgår dagpenning; beloppet är beroende av personens sjukpenningsgrundande inkomst, max 823 kr/dygn kan det bli.

 

 

Fria resor

 

Du får ersättning för dina resor till och från kursorten.

 

Ersättningar inom Hemvärnet

 

Det finns två typer av avtal: fyradygnsavtal och åttadygnsavtal. Efter fullgjort fyradygnsavtal erhåller hundföraren 3.500 kr skattefritt och hunden 3.500 kr skattefritt. Efter fullgjort åttadygnsavtal erhåller hundföraren 7.000 kr skattefritt och hunden 7.000 kr skattefritt.

 

 

Kost och logi

 

Fri kost och logi vid internatkurser och helgkurser. Vid traditionella kurser utgår kr 64 som kostersättning per kurstillfälle som omfattar mer än 6 timmar.

 

 

Utbildande klubb eller distrikt

 

Utbildande klubb eller distrikt erhåller 1.000 kr i premie per vid certifikatsprov godkänd patrullhund.

 

VIDAREUTBILDNINGAR

Efter genomförd patrullhundsutbildning och Hemvärnets introduktionsutbildning har du fått en krigsbefattning i Hemvärnet. När du har skaffat dig lite mer erfarenhet blir du kanske sugen på att utbilda dig vidare. Det finns två spår att gå: instruktörsspåret och befälsspåret (man kan förstås gå båda).

 

Läs mer på SBKs webbplats:

 

 

 

 

Se även kurskatalogen för tjänstehundskurser:

 

 

 

 

NÄR DU HAR FÅTT DIN KRIGSBEFATTNING KOMMER DU ATT HA TILLGÅNG TILL ETT ENORMT KURSUTBUD BÅDE INOM HEMVÄRNET OCH ALLA 18 FRIVILLIGORGANISATIONERNA.

TJÄNSTEHUNDSUNGDOM

 

Tjanstehundsungdom@brukshundklubben.se

UNGDOMSAMBASSADÖRER

 

Thusyd@outlook.com

Thumitt@outlook.com (hit hör Uppland)

Thunorr@outlook.com

SBK UPPLANDSDISTRIKTET/TJÄNSTEHUND

 

info@patrullhund-i-uppland.se

0708-711 811

Pg: 63 34 63 - 5