DM och FMM

TÄVLINGSMOMENT VID DM OCH FMM FÖR PATRULLHUNDAR

 

 

Tävlingen har två huvudmoment:

 

1. Patrullering med markering av figuranter via vindburen vittring samt ljud

 

2. Patrullering med spårupptag och spårning

 

Dessutom ingår lydnadsmoment och uppletande av föremål i terrängen.

 

 

Patrullering vind och ljud

Patrullsträckans längd: ca 600 m. Patrullering sker från båda ändpunkterna. Tid: 21 min. Två vindfiguranter ska vara placerade på motsatta sidor om patrullstigen förskjutna i sidled på varierande avstånd 30-50 m från patrullstigen. En ljudfigurant, väl förskjuten i sidled från vindfiguranterna.

Platsläggande med ordergivning till föraren inför patrulleringen skall genomföras i direkt anslutning till patrullsträckan. Efter det att föraren satt hunden och kopplat densamma avlossas två skott med ca fem sekunders mellanrum. Därefter ger tävlingsledaren klartecken för start.

 

Spår

Patrullsträckan är ca 150 m lång. Spårlängd: ca 800 m. Då hunden har markerat spårövergången stannas hunden. En halt på tre minuter genomförs, därefter selas hunden på. Föremål: tre samt slutföremål. Maxtid: 24 minuter efter det att hunden selats på vid halten.

 

Lydnadsmoment

  • Linförighet
  • Platsläggande
  • Inkallning
  • Krypande
  • Apportering
  • Hopp över hinder

 

Uppletande av föremål

På ett område av ungefär 50 x 50 m skall fyra, föraren ej tillhöriga, föremål (handske, portmonnä e dy) vara utlagda. Hunden skall apportera och avlämna föremålen. Föraren får med valfria kommandon, tillrop och armrörelser dirigera hunden från den sida av området som anvisas av tävlingsledaren.

 

TJÄNSTEHUNDSUNGDOM

 

Tjanstehundsungdom@brukshundklubben.se

UNGDOMSAMBASSADÖRER

 

Thusyd@outlook.com

Thumitt@outlook.com (hit hör Uppland)

Thunorr@outlook.com

SBK UPPLANDSDISTRIKTET/TJÄNSTEHUND

 

info@patrullhund-i-uppland.se

0708-711 811

Pg: 63 34 63 - 5