Tävlingar

 

TÄVLINGAR

 

 

Patrullhundar kan delta i många typer av tävlingar, t.ex. spår, lydnad och bevakning bruks. Specialtävlingar för patrullhundar är DM och Försvarsmaktsmästerskapet för patrullhundar (FMM).

 

 

Inom Hemvärnet finns också en tävling där hundar ska delta och den heter HV-skallet. Där deltar omgångar (fyrmannagrupper med hund) från Sveriges 48 bataljoner och tävlar i det fältmässiga handhavandet av spaningsresursen hund. Hela gruppens agerande i olika situationer bedöms.

 

TRÄNINGSGRUPPER

 

 

Certade hundars dressyrstatus behöver givetvis underhållas och helst även förbättras. Det kan göras på flera sätt. På många håll i landet finns det spontant bildade träningsgrupper. Speciella hundträningsdagar brukar också förekomma inom Hemvärnet. Vart annat år ska hundarna genomgå en funktionskontroll vilken numera ska göras inom förbandet.

 

Deltagande i tävlingar för patrullhundar är en viktig del av underhållandet av hundarnas dressyrstatus. Där får hundföraren ett kvitto på hur hunden liggar till i dressyren. Dessutom är det mycket givande att på Försvarsmaktsmästerskapet för patrullhundar träffa kollegor från hela landet.

 

 

 

 

EVENTS

 

 

SBK eftersträvar att i rekryteringssyfte delta i olika events som till exempel hundutställningar, regementets dag, evenemang på klubbarna. Lokalt har anordnats pröva-på-tjänstehunds-helger för ungdomar, vilka har fallit mycket väl ut.

 

 

SBK har huvudmannaskapet för hundtjänsten inom Hemvärnet och rekryteringsansvaret för hundförare till Hemvärnet. Däremot ligger rekryteringsansvaret för hundbefäl på Hemvärnet även om utbildningarna ges av SBK.

TJÄNSTEHUNDSUNGDOM

 

Tjanstehundsungdom@brukshundklubben.se

UNGDOMSAMBASSADÖRER

 

Thusyd@outlook.com

Thumitt@outlook.com (hit hör Uppland)

Thunorr@outlook.com

SBK UPPLANDSDISTRIKTET/TJÄNSTEHUND

 

info@patrullhund-i-uppland.se

0708-711 811

Pg: 63 34 63 - 5